Koučink

Zvyšuje intenzitu prožitků,každodenní situace zvládáte klidněji a úspěšněji, objevíte více radosti, zodpovědnosti i štěstí v profesním i soukromém životě. Můžeme hledat řešení v jakékoliv oblasti života. Uděláte si jasno a díky tomu jste schopni rozhodovat o dalším postupu, berete na sebe zodpovědnost a zyšujete svůj výkon.

Motto:
Jak koučování probíhá?

Je to forma rozhovoru, během kterého kouč pokládá otázky, zaměřené na hlubší uvědomění koučovaného, neboť všechny odpovědi na naše otázky nosíme v sobě. Největší hodnota pro každého člověka je to, v co věří. Výsledným efektem je hodnota a řešení, které si klient sám uvědomí.